Историја и настава математике

 1. Милан Живановић, Висока школа струковних студија за васпитаче: Математика на шаховској табли
 2. Милан ЖивановићЈелена Стојкановић, Висока школа струковних студија за васпитаче: Квиз "Биографије великих математичара"
 3. Драгица Милинковић, Слађана Митровић, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву: Примјена рачунара у рјешавању математичких проблема
 4. Оливера Марковић, Миломир Ерић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице: Проблеми разумевања хипотетичко-категоричких силогизама у настави математике
 5. Алмир Хускановић, Наида Бикић Универзитет у Зеници: Процјена нивоа математичке писмености ученика основних школа
 6. Кармелита Пјанић, Педагошки факултет Универзитета у Бихаћу: Контекстуални задаци у настави математике средњих школа
 7. Радослав Милошевић, Филозофски факултет Пале: Математички симболи на неким српским споменицима
 8. Сања Маричић, Крстивоје Шпијуновић, Ненад Милинковић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу: Учешће ученика на такмичењима из математике у млађим разредима основне школе из угла учитеља
 9. Ненад Милинковић, Сања Маричић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу: Приступ настави алгебре у млађим разредима основне школе заснован на реалном контексту
 10. Марина Зубац, Факултет природословних и одгојних знаности Мостар: Мотивација ученика економске школе за учење математике
 11. Сања Анђелковић, Нела Малиновић-Јовановић, Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу: Питања, налози и задаци у уџбеницима математике за основну школу
 12. Ваит Д. Ибро, Еуген Љајко, Учитељски факултет, Универзитeт у Приштини-К.Митровица: Приказ уџбеника ''Компетенције наставника за почетну наставу математике''
 13. Мирко Дејић, Вељко Банђур, Драган Мартиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет: Практична примена хеуристичке методе у настави
 14. Сандра Косић-Јеремић, Маја Илић, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци: Утицај просторних способности на савладавање градива из Нацртне геометрије код студената инжењерства
 15. Шефкет Арсланагић, Природно-математички факултет Сарајево: Недоумице настале након погрешно постављеног задатка
 16. Шефкет Арсланагић, Фарук Зејнулахи, Природно-математички факултет Сарајево: Interesting proofs of some Algebraic Inequalities
 17. Милољуб Албијанић, Универзитет Метрополитан, Факултет ФЕФА: Матурски испит у Математичкој гимназији