Рачунарство

  1. Дарко Дракулић, Мирослав Марић, Александар Такачи, Примена фази скупова у моделовању локацијских проблема са минималним покривањем
  2. Љубица Диковић, Наида Бикић, MATLAB у функцији решавања система линеарних једначина
  3. Јелица Васиљевић, Симона Вуловић, Ненад Стефановић, Примена метода пословне интелигенције за интеграцију и анализу података у систему факултета
  4. Александар Пламенац, "Support Vector Machines" - основни концепти и примјена код проблема детекције цифара
  5. Милорад Бањанин, Милан Васиљевић, Иван МилановићБазе знања софтверских агената засноване на Карнаповим Q-предикатима и Бајесовој формули
  6. Милорад Бањанин, Милан Васиљевић, Иван Милановић, Алгоритам имплементације Хилпиненовог модела знања у експертни систем
  7. Аљоша Шљука, Владимир Филиповић, Приступ знања конструкцији veb апликација као спој богатих клијената и сервиса
  8. Игор Лазаревић, Онтолошки аспекти мултиагентне комуникације за EMUN
  9. Владан Мастиловић, Зорана Бањанин, Проблем анализе и трансформације шема база података у МД реинжењерингу информационих система