Регистрација

Приликом пријаве на конференцију учесници су дужни да попуне пријаву која се налази на страници Пријава на конференцију. Том приликом аутори шаљу организаторима Конференције апстракт у једном од дозвољених формата (Microsoft Word или LaTeX). Сваки апстракт треба да садржи наслов рада, пуна имена и презимена аутора са личним подацима (институција са које долази и e-mail адреса). Апстракт треба да јасно одреди и дефинише проблем којим ће се аутор бавити у раду, приступ раду и закључак истраживања.

Регистрација учесника обавити ће се у просторијама Филозофског факултета у петак, 21. маја 2016. године.

Комплетне радове аутори су дужни доставити до 31.12. 2016. године у LaTeX форми која са налази на страници Упуство за писање радова.