Регистрација

Приликом пријаве на конференцију "Савремени математички проблеми" учесници су дужни да попуне пријаву која се налази на страници Пријава на конференцију. Том приликом аутори шаљу организаторима Конференције апстракт у дозвољеном формату (LaTeX) и у форми која је доступна на страници Књига резимеа. Сваки апстракт треба да садржи наслов рада, пуна имена и презимена аутора са личним подацима (институција са које долази и e-mail адреса). Апстракт треба да јасно одреди и дефинише проблем којим ће се аутор бавити у раду, приступ раду и закључак истраживања.

Регистрација учесника обавити ће се у просторијама Факултета за производњу и менаџмент у петак, 12. октобра 2018. године.

Комплетне радове аутори су дужни доставити до 31.12. 2018. године у LaTeX форми која са налази на страници Упуство за писање радова.