Организациони одбор конференције

 1. Проф. др Душан Јокановић, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, предсједник
 2. Доц. др Владимир Владичић, Филозофски факултет Пале
 3. Проф. др Видан Говедарица, ЕТФ Источно Сарајево,
 4. Проф. др Радоје Шћепановић, ПМФ Подгорица
 5. Проф. др Драган Матић, ПМФ Бањалука
 6. Проф. др Илија Лаловић, ПМФ Бањалука
 7. Проф. др Драгица Милинковић, Педагошки факултет Бијељина
 8. Доц. др Сања Типурић – Спужевић, ФПМОЗ Мостар
 9. Доц. др Исмет Калчо, Филозофски факултет у Зеници
 10. Проф. др Раде Лазовић, ФОН Београд
 11. Доц. др Весна Мишић, Саобраћајни факултет Добој
 12. Др Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ
 13. Доц. др Биљана Војводић, Машински факултет Бањалука
 14. Доц. др Драгана Недић, Саобраћајни факултет Добој
 15. Мр Марина Милићевић, Факултет за производњу и менаџмент Требиње
 16. Мр Марко Ћитић, Филозофски факултет Пале
 17. Мр Наташа Павловић, ЕТФ Источно Сарајево
 18. Огњен Папаз, мр, Филозофски факултет Пале
 19. Јелена Радовић, Филозофски факултет Пале
 20. Весна Милетић, Филозофски факултет Пале
 21. Проф. др Никола Михаљевић, Универзитет Црна Гора