Организациони одбор конференције

 1. Проф. др Видан Говедарица, ЕТФ Источно Сарајево, предсједник
 2. Проф. др Радоје Шћепановић, ПМФ Подгорица
 3. Проф. др Драган Матић, ПМФ Бањалука
 4. Проф. др Душко Јојић, ПМФ Бањалука
 5. Проф. др Илија Лаловић, ПМФ Бањалука
 6. Проф. др Душан Јокановић, Факултет за производњу и менаџмент Требиње
 7. Проф. др Стана Цвејић, Педагошки факултет Бијељина
 8. Проф. др Драгица Милинковић, Педагошки факултет Бијељина
 9. Доц. др Сања Типурић – Спужевић, ФПМОЗ Мостар
 10. Доц. др Џевад Бургић, Филозофски факултет у Зеници
 11. Доц. др Владимир Владичић, Филозофски факултет Пале
 12. Доц. др Весна Мишић, Саобраћајни факултет Добој
 13. Др Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ
 14. Др Дарко Дракулић, Филозофски факултет Пале
 15. Мр Биљана Војводић, Министарство науке и технологије Владе РС
 16. Мр Драгана Недић, Саобраћајни факултет Добој
 17. Мр Марина Милићевић, Факултет за производњу и менаџмент Требиње
 18. Мр Марко Ћитић, Филозофски факултет Пале
 19. Мр Наташа Павловић, ЕТФ Источно Сарајево
 20. Аљоша Шљука, мр, Филозофски факултет Пале
 21. Владан Тодић, мр, Педагошки факултет Бијељина
 22. Милијана Миловановић, мр, Педагошки факултет Бијељина
 23. Младен Игњатовић, мр, Технолошки факултет Зворник
 24. Огњен Папаз, мр, Филозофски факултет Пале
 25. Јелена Радовић, Филозофски факултет Пале
 26. Весна Милетић, Филозофски факултет Пале
 27. Милан Коловић, Студентска организација Филозофског факултета Пале