Примијењена математика

 1. Радослав Милошевић, Семантичка интерпратиција квантификатора и везника
 2. Марко Бошковић, Томислав Шекара, Милан Рапаић, Мирна КапетинаRoot-locus based design of PI/PID controllers under constraints to performance
 3. Градимир В. Миловановић, Рамон Ориве, Миодраг М. Спалевић, Quadratures with multiple nodes for Fourier-Chebyshev coefficients
 4. Марко Ђукановић, Варијационе анти - Гаус квадратуре
 5. Видан Говедарица, Стана Цвејић, Татјана Мирковић, Wirtingerova nejednakost na time scale za polinom sa  m + 1  clanova
 6. Катарина Кукић, Раздвајање променљивих уз помоћ дискриминантно сепарабилних полинома за генералисани случај Коваљевске 
 7. Dušan Lj. Djukić, Lothar Reichel, Miodrag M. Spalević, Generalized averaged Gaussian quadrature formulas with modified matrices
 8. Душан Љ. Ђукић, Александар В. Пејчев, Миодраг М. Спалевић, The error bounds of Gauss-Kronrod quadrature formulae with Bernstein-Szeg\H{o} weight functions
 9. Драган Костић, Симетрија просторно-временских координата у Специјалној теорији релативности
 10. Драган Костић, Интеракције и симетрије: група симетрије Стандардног модела
 11. Драган Костић, Нумеричко решавање Гринове функције у апроксимацији кохерентног потенцијала
 12. Слободан Секуловић, Хана Фаткић, Elements of the Theory of Fractional Market Shares - Expressing Market Shares of the Competitors through the Convex Linear Combination Coefficients -