Примијењена математика

  1. Раде Лазовић, Факултет организационих наука Београд: Примјена спектралних особина позитивних матрица на конструкцију DEAHP модела
  2. Владимир Божовић, Лазар Обрадовић, Жана Ковијанић Вукићевић, Горан Попивода, Ристе Шкрековски, Универзитет Црне Горе: On the maximal value of RRR index among trees with many leaves
  3. Александар Грујић, Природно математички факултет у Крагујевцу: Примена диференцијалне геомтерије код трасирања железничке пруге
  4. Станојевић Јелена, Катарина Кукић, Економски факултет Универзитета у Београду: Примена генерализоване логистичке једначине у једном моделу понуде и тражње
  5. Љубица Диковић, Висока школа струковних студија Ужице: Конструкција Манделбротовог скупа у МАТЛАБу
  6. Марија Пауновић, Небојша М. Ралевић, Факултет техничких наука Нови Сад: Процеси у теорији неизвесности
  7. Ивана Долга, Братислав Иричанин, Небојша М. Ралевић, Факултет техничких наука Нови Сад: Метод одабира варијабли за опис клијената банке
  8. Томислав Шекара, Електротехнички факултет Београд, Милан Р. Рапаић, Факултет техничких наука Нови Сад, Видан Говедарица, Електротехнички факултет Источно Сарајево, Марко Бошковић, Електротехнички факултет Источно Сарајево: Analysis of stability of LTI systems in complex s-plane with respect to mapping s → 1/s
  9. Тихомир Марјановић, Учитељски факултет Ужице: Један задатак из теорије реалних функција решен применом метода класичне анализе
  10. Душко Парезановић, Драган Видаковић, Гимназија у Ивањици: Операције са великим простим бројевима у функцији заштите података на интернету