Историја, филозофија и настава математике

  1. Мирко Дејић, Заједништво математике и религије (математичке и верске наставе)
  2. Мирко Радић, Како приближити теорију дидактике математике пракси наставе математике - шведски модел
  3. Blaž Zmazek, Z generation students’ learning mathematics with e-resources
  4. Оливера Марковић, Миленко Пикула, Тешкоће с операцијом дељења - дељење нуле и дељење са нулом
  5. Милан В. Живановић, Геогебра и нестандардни задаци кретања
  6. Драгица Милинковић, Моделовање сабирања и одузимања у скупу N и N0
  7. Сања Маричић, Крстивоје Шпијуновић, Методичке вредности описаног оцењивања у настави математике
  8. Алмир Хускановић, Наида Бикић, Џевад Бургић, Љубица ДиковићТроуглови код којих је разлика два унутрашња угла прав угао
  9. Татјана Бајић, Увођење појма вероватноће кроз реалне интерпретације у оквиру студијских програма на високој школи струковних студија за васпитаче