Алгебра и геометрија

  1. Душан Јокановић, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, A note on McCoy rings
  2. Хермина Алајбеговић, Алмир Хускановић, Универзитет у Зеници: Бројност квази строго регуларних графова са параметрима  (n,k,0;2,1), $k <= 4$ дијаметра 2
  3. Лидија Чомић, Факултет техничких наука Нови Сад: A formula for the number of gaps in the triangular grid
  4. Видан Говедарица, Електротехнички факултет, Универзитета у Источном Сарајеву, Марко Ћитић, Филозофски факултет, Универзитета у Источном Сарајеву: Convex lattice polygons of maximum area