Студентска секција

Да би студент могао да излаже рад на конференицији потребно је да има ментора, тј. наставника под чијим се менторством рад припремао.

Студенти који су пријавили свој рад за Студентску секцију потребно је да први дан конференције приликом регистрације донесу копију прве стране индекса, као и писмену сагласност ментора да се рад излаже на конференцији.

  1. Младен Зекић, Шејла Даутовић, Математички институт САНУ: Недоказивост у интуционистичкој логици