Студентска секција

Да би студент могао да излаже рад на конференицији потребно је да има ментора, тј. наставника под чијим се менторством рад припремао.

Студенти који су пријавили свој рад за Студентску секцију потребно је да први дан конференције приликом регистрације донесу копију прве стране индекса, као и писмену сагласност ментора да се рад излаже на конференцији.

  1. Милош Томић, On the Möbius function
  2. Јована Јанковић, Рјешавање неких локацијских проблема примјеном генетског алгоритма
  3. Стефан Спалевић, Интерполација функција више променљивих методом коначних разлика
  4. Марко Рајковић, Competitive Exclusion
  5. Мина Шекуларац, Шпернерова лема
  6. Ивана Љубинковић, О Диофантовим једначинама x^2-axy+y^2=b
  7. Маријана Драгичевић, Препознавање фацијалних експресија помоћу фацијалних карактеристичних покрета
  8. Марија Васић, Израда наставних материјала у математици помоћу програмског пакета GeoGebra
  9. Јована Бундало, Примена Moodle система у електронском учењу
  10. Марта Чворо, Употреба iCat као аватара у састанцима на даљину