Анализа

 1. Yurko Vjacheslav, Saratov University Russia: Inverse Spectral Problems for Differential Operators with Delay: Uniqueness and Algorithm
 2. Милица Бошковић, Владимир Владичић, Машински факултет Источно Сарајево: Један инверзни проблем за диференцијалну једначину типа Штурм-Лиувила са константним кашњењем, у којој гранични услов граничног задатка садржи спектрални параметар
 3. F. Ayca Cetinkaya, Mersin University: An inverse problem for a class of Sturm-Liouville operator with
  spectral parameter in boundary conditions
 4. Биљана Војводић, Машински факултет Бања Лука, Миленко Пикула, Филозофски факултет Пале, Наташа Павловић Комазец, Електротехнички факултет Источно Сарајево: An inverse spectral problem for Sturm-Liouville operators with two delays under Robin boundary conditions
 5. Биљана Војводић, Машински факултет Бања Лука, Миленко Пикула, Филозофски факултет Пале: An inverse spectral problem for Sturm-Liouville operators with N large delays
 6. Žarko Pavićević, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Montenegro: Normal Families, Theorems of Liouville and Picard and Bloch Principle 
 7. Љубиша Кочинац, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу: Analysis meets Topology: Convergence
 8. Исмет Калчо, Филозофски факултет Универзитета у Зеници, Миленко Пикула, Филозофски факултет Пале: Билинеарно кашњење
 9. Валентина Тимотић, Филозофски факултет Пале, Драган Ђурчић, Факултет техничких наука Чачак, Љубиша Кочинац, Природно-математички факултет Ниш: On rapidly varying sequences
 10. Драгана Недић, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Миленко Пикула, Филозофски факултет Пале: Конструкција интегралне једначине у инверзном проблему оператора са хомогеним кашњењем
 11. Наташа Павловић Комазец, Електротехнички факултет, Милица Бошковић, Машински факултет: Регуларизовани трагови оператора са два константна кашњења
 12. Миодраг Матељевић, Математички факултет Београд: Карактеризације конвексних површи
 13. Sergey Buterin, Saratov State University: On inverse spectral problem for functional-differential operators with frozen argument
 14. Хусе Фаткић, Слободан Секуловић, Берина Фаткић, Јасмина Фаткић: Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву: On Čebyšev Functions on General Metric Spaces Endowed with a Finite Measure
 15. Братислав Иричанин, Татјана Стевић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет: Solving some classes of difference equations and their systems in closed form
 16. Небојша Ђурић, Универзитет у Бања Луци, Владмир Владичић, Универзитет у Источном Сарајеву: An inverse problems for Sturm-Liouville-typе differential equation with a constant delay
 17. Валентина Тимотић, Филозофски факултет Пале, Драган Ђурчић, Факултет техничких наука Чачак, Малиша Р. Жижовић, Факултет техничких наука Чачак: On rapidly varying sequences: part II
 18. Елмир Чатрња, Колеџ Уједињеног свијета Мостар, Сања Типурић-Спужевић, Ивана Зубац, Фатима Манџука, Свеучилиште у Мостару: Спектрални проблем са константним кашњењем и претицањем