Секције

Анализа

 1. Владимир Владичић, Небојша Ђурић, Спектар једне класе диференцијалних оператора
 2. Бранко Сарић, Есад Јакуповић, О интеграбилности функције извода инверзне Канторове функције
 3. Harry MillerStatistical Cluster Point Results
 4. Миленко Пикула, Владимир Владичић, Оливера МарковићИнверзни проблем Штурм-Лиувиловог оператора са константним кашњењем
 5. Небојша Елез, Огњен ПапазЈедно уопштење компактних и повезаних простора
 6. Татјана Дошеновић, Биљана Царић, Душан Ракић, Multivalued mappings and fixed point results using integral type of contraction
 7. Yurko Vjacheslav, Inverse Problem for Differential Pencils on Hedgehog-type Graphs with Dirichlet Boundary Conditions
 8. Драгана Недић, Раде Лазовић, Свођење инверзног проблема са хомогеним кашњењен на рјешавање Волтерове једначине
 9. Весна Мишић, Иван Аранђеловић, On Symmetric Approach to Fixed Point Theory on Probabilistic Metric Spaces
 10. Сеад Пецо, Амина Шаховић, Фикрет Вајзовић, Квази-Хилбертови простори
 11. Валентина Тимотић, Нада Дамљановић, Драган Ђурчић, Logarithmic rapidly varying sequences and selection principles
 12. Бранко ДраговићOn summation of p-adic functional series
 13. Владимир ДраговићАбелови интеграли и троугаона решења Шлезингерових система ранга 2
 14. Смиљана Јакшић, Снежана МаксимовићDecomposition of Gα(R) and gα(R) kernels into kernels of similar class
 15. Sergey Buterin, On recovering integro-differential operators with a jump condition
 16. Видан Говедарица, Томислав Шекара, Марко Ћитић, Марко Бошковић, Анализа ограничености двије класе реалних низова
 17. Биљана Војводић, Наташа Павловић, The Boundary Value Problem with Two Delays- Asymptotic of Eigenvalues
 18. Исмет Калчо, Весна Милетић, Директни и инверзни спектрални задатак за оператор Штурм-Лиувила са линеарним кашњењем
 19. Елмир Чатрња, Обрнути проблем типа штурм-Лиувила са константним претицањем
 20. Братислав Д. Иричанин, Нови примери решавања диференцних једначина и система диференцних једначина рационалног типа вишег реда у затвореном облику 
 21. Хусе Фаткић, Берина Фаткић, Ведран КарахоџићOn generalized harmonic diameters and some classes of measurability - preserving transformations

Алгебра и геометрија

 1. Јелена Радовић, Грејем-Хаутонови графови и примјене
 2. Душан Јокановић, Марина Милићевић, On some properties of skew rings
 3. Милан В. Живановић, Александар Липковиски, Изоморфизам једне класе Питагориних тројки са прстеном целих бројева
 4. Емил Илић-Георгијевић, Мирјана Вуковић, О некомутативним параградуираним прстенима
 5. Марко Ћитић, Видан Говедарица, Оптимизација збира квадрата страница, збира квадрата дијагонала и површине у конвексним осмоугловима
 6. Klavdija Kutnar, Ademir Hujdurović, Dragan Marušič, Odd Automorphisms in Vertex-transitive Graphs