Почасни одбор конференције

 1. Проф. др Јасмин Комић, министар науке и технологије у Влади РС
 2. Проф. др Радослав Грујић, ректор Универзитета у Источном Сарајеву
 3. Академик Драгољуб Мирјанић, секретар АНУРС
 4. Проф. др Зоран Ракић, декан Математичког факултета у Београду
 5. Проф. др Ранко Божичковић, проректор за наставу и људске ресурсе УИС
 6. Проф. др Дејан Бокоњић, проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета
 7. Проф. др Предраг Станишић, проректор Универзитета Црне Горе
 8. Доц. др Драга Мастиловић, декан Филозофског факултета Пале
 9. Проф. др Зоран Љубоје, декан ЕТФ-а Источно Сарајево
 10. Проф. др Ранко Антуновић, декан Машинског факултета Источно Сарајево
 11. Проф. др Жана Ковијанић, декан ПМФ Подгорица